DISCLAIMER Afdrukken E-mail

Inleiding Disclaimer / Beperking aansprakelijkheid

Deze site is met veel zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Yelte kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze site kunnen voorkomen. Evenmin door het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze site. Yelte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computerhardware en/of software en/of data, door virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze site.

Disclaimer en copyright Yelte

Art 1. Akkoordverklaring

Het openen en doorbladeren ('browsen') van de website van Yelte of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden. Yelte kan de gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en adviseert u van de gebruiksvoorwaarden regelmatig kennis te nemen.

Art 2. Doel van de website

U dient er rekening mee te houden dat alle informatie en materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot programma?s, publicaties, ontwerpen, producten, processen, software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video?s, logo?s, iconen, html-codes, informatie of knowhow (de "content") die zich op de website van Yelte bevinden, uitsluitend ter beschikking worden gesteld voor informatieve doeleinden. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Art 3. Gebruik

De content kan gebruikt worden voor informatieve, persoonlijke en niet-commerciƫle doeleinden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ieder ander gebruik of wijziging van de content op de website van Yelte, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, is niet toegestaan.

Art 4. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Yelte. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten. Logo?s van Yelte, productnamen, alle 'headers en footers' van pagina?s en iconen, en iedere combinatie van het voorgaande, zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Yelte.

Art 5. Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Yelte de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze websites en bronnen het logo van Yelte. Yelte heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites en bronnen. Hierdoor is Yelte niet verantwoordelijk voor de content van gelinkte websites en bronnen of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yelte is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Yelte te creƫren ('framing') of soortgelijke handelingen te verrichten.

Art 6. Garantie en aansprakelijkheid

De content op de website van Yelte wordt verstrekt "zoals zij is" en Yelte geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de content op de website. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Yelte geen enkele garantie dat de website van Yelte en de content vrij zijn van fouten, omissies, onnauwkeurigheden, virussen en dergelijke, of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Yelte geeft geen enkele garantie voor enig resultaat dat is verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content.

Het gebruik van de content is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de content. Yelte, noch enige relaties, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers van Yelte, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van de content.

Indien hetgeen onder artikel 6 om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van toepassing.

 
| Disclaimer| Privacy Statement| Algemene Voorwaarden|
© 2018 Yelte
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.